Lid worden van TRIMCANIS

 

Voordelen

 

TRIMCANIS neemt initiatieven om het beroep van hondenverzorgers, fokkers, pensionhouders, trimmers of instructeurs te promoten en het imago van ons beroep te versterken.

 

TRIMCANIS geeft aan het grote publiek de zekerheid, te doen te hebben met leden die vakbekwame beroepsbeoefenaars zijn en die zich verzekerd hebben betreffende hun burgerlijke aansprakelijkheid in hun uitbating en betreffende de aan hun toevertrouwde kleine huisdieren.

 

Door het huishoudelijke reglement te aanvaarden verbinden Trimcanisleden zich ertoe mee te werken aan het algemeen welzijn van kleine huisdieren en zich loyaal op te stellen tegenover andere vakgenoten, wat een waarborg geeft van kwaliteit en betrouwbaarheid voor alle leden van de beroepsvereniging.

 

Trimcanisleden ontvangen advies omtrent de hygiëne, het comfort en de inrichting van de zaak; zij kunnen aan zeer voordelige voorwaarden toetreden tot de trimcanis-groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, aangepast aan de sector van de hondenverzorging.

 

TRIMCANIS streeft naar degelijke en praktijkgerichte opleidingsmogelijkheden via de vormingsinstituten en richt zelf regelmatig vervolmakingscursussen en seminaries in onder de vorm van demo- en workshops.

 

Enkel Trimcanisleden worden opgenomen in het ledenbestand van de TRIMCANIS website “www.trimcanis.be”

 

Trimcanisleden ontvangen de “TRIMCANIS nieuwsbrief” en het specifiek technisch vaktijdschrift “TRIMCANIS krant”.

 

TRIMCANIS onderzoekt en streeft naar een uniform prijsbeleid voor gevestigde hondenverzorgers en publiceert een aangepaste lijst met richtprijzen.

TRIMCANIS organiseert tweejaarlijks kampioenschappen en geeft in samenwerking met de rasverenigingen, demonstraties van bepaalde hondenrassen. De leden worden op de hoogte gehouden van interessante manifestaties, beurzen, kampioenschappen,enz. die met ons beroep te maken hebben.

 

Enkel Trimcanisleden zijn gerechtigd vignetten, stickers, richtprijzenlijsten, enz. met de naam TRIMCANIS te afficheren of te gebruiken.

 

AANVRAAG LIDMAATSCHAP

 

Trimmer

 

 

Honden-Katten fokker

 

 

Dieren pensionhouders

 

 

Diereninstructeur