Over TRIMCANIS

 

Onze beroepsvereniging Trimcanis vzw verdedigt de belangen van alle professionele hondenverzorgers en richt zich hierbij specifiek tot de honden/kattenfokkers, de honden/katten pensions, de honden/kattentrimmers en de hondeninstructeurs (verzamelnaam voor hondenafrichters, gedragsconsulenten- lesgevers enz.)

 

In dit kader heeft Trimcanis een Huishoudelijk Reglement opgesteld dat onmiskenbaar het welzijn nastreeft van honden en andere kleine huisdieren, als voorwaarde tot toetreding als lid.

 

Hieruit vloeit voor dat “broodfokkers” geen deel kunnen uitmaken van het ledenbestand van Trimcanis. Broodfokkers zien pups als handelswaar om er snel veel geld mee te verdienen; ze hebben geen oog voor het welzijn van de pups, de gezondheid van de moederhond en de toekomst van een hondenras. Teefjes krijgen bij broodfokkers veel te vaak nestjes en er komt regelmatig inteelt voor. Vaak kopen de fokkers elkaars pups op om ze weer door te verkopen; deze pups zien ze als restpartijen. Zodra een teefje letterlijk en figuurlijk uitgemolken is, wordt ze afgedankt ! Het spreekt voor zich dat met elementaire basisregels inzake socialisering en inprenting van pups totaal geen rekening wordt gehouden, met later onaangepast gedrag tot gevolg.

 

De oplossing om halt toe te roepen aan deze malafide praktijken dient gezocht te worden op verschillende vlakken !

 

Voorkomen is beter dan genezen !!!!

 

Een (cluster)erkenning van de verschillende beroepen in de honden (en katten)verzorging dringt zich meer en meer op !!

 

De huidige wetgeving tot vergunning van hondenfokkers en hondenpensionhouders beperkt zich tot de materiele aspecten, zoals o.a. voorzien in het VLAREM, met uitsluiting van vereisten van bekwaamheid, minimale vorming enz.

 

De milieuregelgeving inzake vestiging van hondenfokkerij en hondenpension gekoppeld aan de regelgeving inzake erkenningsvoorwaarde is zodanig onaangepast dat een bonafide gediplomeerde hondenfokker of hondenpensionhouder die zelfstandig wil starten, aan gewezen is op de gemeentelijke goodwill.

 

De eerste de beste beunhaas kan zich vestigen als fokker, pensionhouder als hij/zij maar voldoende koten zet, met de minimale afmetingen en voldoende betaalt voor de vergunning.

 

De eerste de beste hondenscheerder kan zich installeren als trimmer en heeft zelfs geen vergunning nodig, laat staan minimale vorming.

 

Via VIZO en de Syntra’s wordt permanent gewerkt, mede door deskundige leden van onze beroepsvereniging, om het niveau van de lessen en het bereiken van de nodige diploma’s op een wetenschappelijk verantwoord hoog peil te houden.

 

De huidige (internationale en federale) regelgeving voor het verkeer van honden, katten (en fretten) en gekoppeld aan de inenting tegen rabies, houdt een verbetering in inzake invoer van gezelschapsdieren vanuit landen met een hoog risico, alhoewel het de eigenaar of de verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden. Praktisch worden alleen de documenten gecontroleerd en aanvaard wanneer ze beantwoorden aan de regelgeving; er wordt bvb geen controle gedaan op de leeftijd van het dier, zodat veelvuldige fraude gebeurt met foutieve leeftijden.

 

Het Europees paspoort dient afgeleverd en gecontroleerd door een “gemachtigd dierenarts“.

 

Wetende dat fokkers (+2 nesten/j) en pensionhouders gehouden zijn een contract met een erkende dierenarts af te sluiten en dat in de regelgeving (zowel Europees als Belgisch) nergens wordt voorzien door wie deze “ gemachtigde dierenarts “ wordt gecontroleerd en hoe ze gesanctioneerd worden ingeval van vervalsingen en/of fraude is belangenvermenging hier helemaal niet denkbeeldig.

 

Samengevat kan gesteld worden dat in het algemeen belang van dierenwelzijn, van de particuliere hondeneigenaar, van gezonde gesocialiseerde (jonge) honden, met kennis van zaken geleide hondenpensions en hondenfokkerijen en meer gezonde rassen, gestreefd dient te worden naar een onafhankelijke instantie (openbaar bestuur) die instaat voor uitreiking van internationale paspoorten van honden en instaat voor de controle op alle professionals die te maken hebben met het hondenbedrijf.

 

Daarnaast dienen dezelfde professionals te beschikken over een degelijke vorming, waarvoor ze een beschermde titel krijgen voor het beroep.