Algemene voorwaarden

Doelstelling

TRIMCANIS neemt initiatieven om het beroep van hondenverzorgers, fokkers, pensionhouders, trimmers of instructeurs te promoten en het imago van ons beroep te versterken.

TRIMCANIS geeft aan het grote publiek de zekerheid, te doen te hebben met leden die bekwame beroepsbeoefenaars zijn en die zich verzekerd hebben betreffende hun burgerlijke aansprakelijkheid in hun uitbating en betreffende de aan hun toevertrouwde kleine huisdieren.

Huishoudelijk reglement

Door het huishoudelijke reglement te aanvaarden verbinden trimcanisleden zich ertoe mee te werken aan het algemeen welzijn van kleine huisdieren en zich loyaal op te stellen tegenover andere vakgenoten, wat een waarborg geeft van kwaliteit en betrouwbaarheid voor alle leden van de beroepsvereniging.

Gegevens en privacy

TRIMCANIS, Beroepsvereniging voor Hondenverzorging, vzw, bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, rijksregister of geboortedatum, contactgegevens, beroepsgegevens, Ba-uitbating verzekeringsgegevens als je reeds verzekerd bent). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database en in papiervorm in persoonlijke dossiers van de TRIMCANIS ledenadministratie te Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

  • De ledenadministratie (gebeurt door TRIMCANIS vzw)
  • Het bezorgen van de uitnodigingen voor de activiteiten, de elektronische nieuwsbrief van onze beroepsvereniging
  • De TRIMCANIS leden groepsverzekering (gebeurt door Generali Belgie via NV Allia Insurance Brokers te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 157/51)
  • Het publiceren van onze gediplomeerde leden trimmers, fokkers, pensionhouders en instructeurs op de website.

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds online (https://www.trimcanis.be) met je gebruikersnaam en paswoord of via mail of per brief aan Trimcanis ledensecretariaat, Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge - email: info@trimcanis.be

Trimcanis, Beroepsvereniging voor Hondenverzorging, vzw, verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Trimcanis, beroepsvereniging voor honden en kattenverzorging vzw

Voordelen voor Trimcanisleden

Trimcanisleden ontvangen advies omtrent de hygiëne, het comfort en de inrichting van de zaak; zij kunnen aan zeer voordelige voorwaarden toetreden tot de trimcanis-groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, aangepast aan de sector van de hondenverzorging.

TRIMCANIS streeft naar degelijke en praktijkgerichte opleidingsmogelijkheden via de vormingsinstituten en richt zelf regelmatig vervolmakingscursussen en seminaries in onder de vorm van demo- en workshops.

Enkel Trimcanisleden worden opgenomen in het ledenbestand van de TRIMCANIS website “www.trimcanis.be”

Trimcanisleden ontvangen de elektronische TRIMCANIS nieuwsbrief en het specifiek technisch elektronisch vaktijdschrift 'TRIMCANIS krant'.

TRIMCANIS onderzoekt en streeft naar een uniform prijsbeleid voor gevestigde hondenverzorgers en publiceert een aangepaste lijst met richtprijzen.

TRIMCANIS organiseert periodiek kampioenschappen en geeft in samenwerking met de rasverenigingen, demonstraties van bepaalde hondenrassen. De leden worden op de hoogte gehouden van interessante manifestaties, beurzen, kampioenschappen, enz. die met ons beroep te maken hebben.

Enkel Trimcanisleden zijn gerechtigd vignetten, stickers, richtprijzenlijsten, enz. met de naam TRIMCANIS te afficheren of te gebruiken.