Schadeaangifte

Wat te doen bij ongeval?

Om in aanmerking te komen voor de groepsverzekering BA uitbating neem je contact op met:

Trimcanis ledensecretariaat te 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 255. Tel. 050 550155, email: ledenadmin@trimcanis.be

In je schadeaangifte vermeld je:

  • Datum en plaats van het gebeuren; (aangeven uiterlijk binnen 8 dagen);
  • Naam, adres, telefoon en email van de eigenaar van het dier;
  • Gedetailleerde omschrijving van de gebeurtenis;
  • Fout: welke handeling is de aanleiding geweest;
  • Schade: omschrijving van de schade, foto’s van de schade, indien mogelijk, alle bewijsstukken.

Belangrijk

  1. Allia (of Generali rechtstreeks) zullen enkel ongevals- of schadeaangiften in behandeling nemen, die door Trimcanis (ledensecretariaat) worden aanvaard en doorgestuurd.
  2. Trimcanis (ledensecretariaat) zal het schadedossier slechts doorsturen aan de verzekeringsinstantie, als het dossier voldoende volledig is (zie hierboven).
    Aangifte en bewijsstukken doorsturen per post of per email(scan).
  3. als het vrijstellingsbedrag (125,00 €) niet bereikt is en als er geen verdere gevolgen zijn, wordt het dossier als gesloten beschouwd.