Voordelen lidmaatschap

Trimmer

 • TRIMCANIS trimmers onderscheiden zich van de anderen door permanente bijscholing.
 • Professionalisme van trimmer wordt beloond met door trimcanis erkende kwaliteitslabels per ras.
 • De door TRIMCANIS ingerichte periodieke trimkampioenschappen zijn een begrip geworden.
 • Elk lid kan aan speciale voorwaarden deelnemen.
 • U bent welkom als waardevol lid van TRIMCANIS.

Honden-Katten Fokker

 • U fokt honden of katten waar de kwaliteit van het ras en de rasverbetering basisvoorwaarden zijn.
 • U wilt de juiste begeleiding en inspraak om tot het topniveau te horen.
 • U wilt meer inzicht in de wettelijke regelgeving en procedures.
 • U plaatst uw honden of katten met een verantwoorde begeleiding naar de nieuwe honden-of katteneigenaar toe.
 • U fokt minder dan 5 rassen, die erkend zijn of worden door het FCI.
 • U verkoopt geen ingevoerde honden.
 • Dan bent u welkom als waardevol lid van TRIMCANIS.

Dieren pensionhouder

 • U wilt in orde zijn met de officiële regelgeving en eist dat ook anderen deze respecteren.
 • U streeft naar uniforme minimum vraagprijzen voor een dagverblijf en wenst hierover inspraak te hebben.
 • U wilt samen met ons werken om bij de vestiging en de inrichtingsvoorwaarden meer duidelijkheid en coherentie te bereiken bij de overheid.
 • U wilt demodagen rond gezonde voeding/prijs/kwaliteit, benadering van een bange hond, stressvermindering, keuzemogelijkheden van materialen voor onderhoud van kennels…
 • U hebt behoefte aan goede algemene of contractuele bepalingen in uw verhouding met uw klanten.
 • Dan bent u welkom als waardevol lid van TRIMCANIS.

Diereninstructeur

 • U bent zelfstandig instructeur die de hondenschool doet draaien volgens diervriendelijke en professionele methodes.
 • U wilt op zelfstandige basis uw kennis toepassen en u verder bekwamen.
 • U verlangt demo’s rond probleemhonden, puppy-training, problemen rond relatie hond-mens…
 • U wilt over dit alles inspraak.
 • Dan bent u welkom als waardevol lid van TRIMCANIS.