Wetgeving omtrent het verkeer van honden en katten

De huidige internationale en federale regelgeving voor het verkeer van honden, katten en fretten houdt een verbetering inzake invoer van gezelschapsdieren vanuit landen met een hoog risico in. Het is gekoppeld aan de inenting tegen rabies. Het verplicht de eigenaar of de verantwoordelijke om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst in het land voor controle aan te bieden.

De documenten worden alleen aanvaard als ze beantwoorden aan de regelgeving: er wordt bijv. geen controle gedaan op de leeftijd van het dier waardoor er veelvuldige fraude gebeurt.

Het Europees paspoort dient afgeleverd en gecontroleerd te worden door een "gemachtigd dierenarts".

Fokkers (+2 nesten/j) en pensionhouders zijn verplicht een contract met een erkende dierenarts af te sluiten. In de regelgeving (zowel Europees als Belgisch) wordt nergens bepaald wie deze "gemachtigde dierenarts" controleert noch hoe ze gesanctioneerd worden ingeval van vervalsingen en/of fraude. Belangenvermenging is hier helemaal niet denkbeeldig.

Trimcanis, beroepsvereniging voor hondenverzorging vzw