Wetgeving omtrent vergunningen en milieu

De huidige wetgeving i.v.m. vergunningen voor hondenfokkers en hondenpensionhouders beperkt zich tot de materiele aspecten zoals o.a. voorzien in het VLAREM. Vereisten van bekwaamheid, minimale vorming enz. behoren nog niet tot deze wetgeving.

De erkenningsvoorwaarde en de milieuregelgeving i.v.m. de vestiging van een hondenfokkerij en een hondenpension maakt dat een bonafide gediplomeerde fokker of pensionhouder aangewezen is op de gemeentelijke goodwill.

Trimcanis en de Syntra’s werken permanent aan het opkrikken van het niveau van de opleidingen. We streven naar diploma’s met een wetenschappelijk verantwoord hoog peil.

Trimcanis, beroepsvereniging voor hondenverzorging vzw